நீண்ட நேர உறவுக்கு | Tamil Sex Stories

Tamil Sex Stories விந்து முந்துதல் ; ஆண்களை மிக அதிகமாகப் பாதிக்கும் பாலியல் பிரச்சினை. இதனால், தங்கள் ஆண்மையே பாதிப்புக்கு உள்ளாகி விட்டதாகவும், மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த முடியவில்லையே எனவும் பல ஆண்கள் மனம் புழுங்குகிறார்கள். இயலாமையால், ஆற்றாமையால் மனப்பதற்றம், சோர்வு போன்றவற்றுக்கும் ஆளாகிறார்கள்.
அதேநேரம், அவர்கள் மனைவிமாரோ ` இவர் தன் வேலை முடிந்ததும் நடையைக் கட்டி விடுகிறார், என்னைக் கவனிப்பதில்லை’ என மனத்திற்குள் சினம் எழத் தவிக்கிறார்கள். மெல்லவும் முடியாமல், விழுங்கவும் முடியாமல் இருவருமே துன்புறுகிறார்கள்.இது ஒரு பரவலான பிரச்சினை ஆன போதும் இதற்கான அடிப்படைக் காரணம் தெளிவாகப் புரியவில்லை. இருப்பினும் உயிரியல் காரணங்களும் மனோவியல் காரணங்களும் இணைந்தே இருப்பதை வைத்தியர்கள் உணர்கிறார்கள். இதனால்தான், இதற்கான சிகிச்சையும் கூட பல் வழிப்பட்டதாகவே அமைகிறது. உறவின் போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்து, செயல் முறைகளில் துரித ஸ்கலிதத்திற்கு இடம் அளிக்காத மாற்று முறைகளைக் கையாள்வது நல்ல பலனைக் கொடுக்கிறது. இதுதவிர சில மருந்து மாத்திரைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
போட்டிகளின் போது முந்துவது முந்துபவருக்கு மட்டுமே எப்போதும் வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும். ஆனால், குடும்ப வாழ்வில் முந்துவதைவிடவும் பிந்துவதை விடவும் இணைந்து ஓடுவதில்தான் இருவருக்குமே திருப்தியும் சந்தோஷமும் கிட்டும். ஆனால், கணவன், மனைவி இடையே நம்பிக்கையும் புரிந்துணர்வும் விட்டுக் கொடுப்புகளும் நிலவினால் முந்துவதும் பிந்துவதும் அர்த்தம் கெட்டுப் போகும் என்பதே நிஜமாகும். மேற்கண்ட விந்து முந்துதல் பிரச்சனைக்கு முழுமையான் தீர்வு தரும் சிகிச்சைகள் உள்ளன.ஆண் உறுப்பில் உள்ள திசுக்களை பலப்படுத்தி நீண்ட நேர உறவுக்கு தயார் செய்ய முடியும்.நரம்பு மண்டலத்தில் உணர்வு ஓட்டத்தை நெறிப்படுத்தி இன்ப உணர்வை நீடிக்க முடியும்.உடலின் பல பகுதிகளை தூண்டி பால் உணர்வு இன்பத்தை பல இடங்களுக்கு பகிர்ந்து இன்பம் பெரும் கலையை கற்கலாம்.