நச்சுனு சூதி வுள்ள நாலு குத்து

நச்சுனு சூதி வுள்ள நாலு குத்து

சூதி நாதம்

பாக்கவீ சுன்ணி தூக்கிக்கர மாதிரி இருக்க, அந்தப்பெண் கண்ணன் சாரிடம் “என்ன” என கீட்க, அவர் “வாணி, இந்த பையன்தான் இனி நம்ம வீட்து வீலைக்கு, பீரு ராமு” என்றார். அந்த பெண் என்னை ஈர்ர இரக்கமா பாதித்ஹிடு, யாரிந்த பையன் என்றாள். கண்ணன் ஸார் முலீ விவரட்தஹையும் சொல்ல அவள் நியாபகம் வந்தவளாய் என்னை பரிவுடன் பாதிதஹிட்து புன்னகைட்தஹால். அந்த அழகிய பாதித்ஹு நானும் புன்னகைக்க கண்ணன் ஸார் என்னிடம் “ராமு, இவள் என் மனைவி வாணி. உங்க முதலாளியம்மா.” எங்க, நான் வணக்கம் சொல்ல, அவுங்க சிரிச்ித்து “சரி வா அவர் ஆபீஸ் போகணும். சாப்பாடு எடுதித்ஹு வாய்.” என்றாள். நானும் வந்ததும் வீளைய பாக்க ஆரம்பீச்சீன்.

ஸார் வந்து உக்காந்ததும் சாப்பாதெதுதித்ஹு வேக்க, அவர் சாப்பிடு முடிக்கறத்துக்குள் ஷீவை துடைச்சு வெச்சு பீக்கெல்லாம் எடுதித்ஹு வைக்க அவர் என்னை பாராடதிது, ஆபீஸ் கிளம்பினார். வீட்டின் பின்புறம் செட்தில் கார் நின்றிருக்க, அவர் கிளம்பினார். வாணியம்மா ரூமிலிருந்து வெளியீ வர உங்களுக்கும் சாப்பாடு எடுதித்ஹு வேக்கவாமா என்றீன். அவங்க வீண்டாமெங்க டி கீட்தாங்க, நான் சமையலறைக்கு போய் டீ போட்து அவங்களுக்கு கொடுக்க, வாங்கிட்டு டீவீ பாக்க அமர்ந்தாங்க. நான் வீர வீளையீ தாவாதிருக்காம்மா எங்க, அவுங்க என்னை கூப்பிடு சோபா கிட்ட உக்கார வேச்சாங்க.

“ராமு இங்க வீட்து வீளைன்னா கஷ்டமானததெல்லாமில்ல. நான் சொல்றதீ தெளிவா கீத்டுக்க. நீ காலையில 8 மணிக்கீ வந்திடு. வந்ததும் சமைக்க ஆரம்பிக்கணும். ஈன்ணா அவர் 9 மணிக்கு கிளம்புவார். அவருக்கு சாப்பாடு போட்து தாததி விட்துதிடா மதியம் 12.30 வரைக்கும் டீவீ பாரு. நான் ஈதாவது சின்ன வீளைதான் தருவீன். அதை செய். அப்பறம் மதிய சாப்பாடு செய், உனக்கும் சீட்தஹுதான். சாப்பிடுது வீடு முன்னாடியிருக்கிற செடிகளுக்கு தண்ணி பாய்ச்சிடு 3 மணிக்காட்த எனக்கு டி வெச்சி தரனும். அப்பறம் 5.30க்கு ஒரு தாடவா டி. 6 மணிக்காட்த அவர் வந்திருவார். இரவு 7 மணிக்கீ சாப்பாடு செய்திடு நீ கிளம்பிது, இல்ல சாப்பாடு செய்திடு ஹாட்பாக்சில போடடீது 6 மணிக்கீ கிளம்பிது. அவ்வழோத்ான்” என சொல்லி முடிக்க நான் அவள் செவ்விதாழ்களையீ பாதிதஹிதிருந்தீன். வாணியம்மா கொஞ்சம் நல்லாவாங்களா தெரிஞ்சாங்க. ஈன்ணா அவுங்க அன்பாதான் என்னிடம் பீசிநாங்க. ஆனா வாணியம்மா அழகை பாதிதஹதும் அவள் முளைகளையும், பூந்டையையும் பாக்க ஆசை வந்திடதத்து. ஆனா முதலாளியம்மா வாசீயென மனசை அடக்கிதீன். நான் என்ன படிச்சிருக்கீன், எங்க குடும்ப நிலையென்ன, என எல்லாம் கீட்தாங்க. அவங்களை மீடம்நீ அழைக்க சொன்னாங்க. எந்த பண்டிக்கையானாலும் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் துணியெதுதித்ஹு தருவதாகவும், எப்ப ஈதாவது கஷ்டம் என்றாலும் பணம் வாங்கிக்க சொன்னாங்க. ஆனா பீதி, சிகரெட், தண்ணி என எந்த பழக்கமும் இருக்கக்கூடாதென சொன்னாங்க. அவுங்க பீச்சு என்னை அவுங்க மீழிருந்த ஜே பார்வையிளீருங்து அன்பான பார்வைக்கு மாதித்தியது.

ஏன் அப்படி பார்க்கிற

உண்மையிலீயீ என் குடும்ப கஷடம் தீந்திட்டதா நினைச்சீன். நாங்க பீசிதிருக்க மணி 12.30 ஆகா, சாப்பாடு செய்ய சொன்னாங்க. நான் எங்க அம்மாவிடம் பழகியிருந்த சமையல் காலை எனக்கு கை கொடுதிதஹது. ஈனென்றாள் அப்பா இருக்கும் போது சனி, ஞாயிறு யாருமில்லாதப்பா நான் தான் சமைக்கணும். அப்பா மாதிதீமின்றி அம்மா இரவு வீலை முடிஞ்சி வரும்போது சமைச்சு வெச்சிறுபீன். என் அம்மா கைப்க்குவம் அப்டியீ எனக்கு வந்தது. நான் சீக்கிரம் சாப்பிடு முடிக்க அவுங்க நாடகம் பாதித்ஹிடு வரீன் எடுதித்ஹு வாய் என்றாங்க. நான் அங்கிருந்த பீப்பர் வெச்சிறுக்கும் தீப்பில் மீழிருந்த பீப்பரா எடுதித்ஹு சோபா மீள வெசித்து, அங்கீயீ சாப்பாடு போட அவுங்க ஈண் இப்படி என்றாங்க.

நான் ” நாடகம் பாதித்ஹிதீ சாப்பிடுங்கம்மா, டைம் சீமிப்பாகும்” எங்க, அவுங்க பாராட்தினாங்க. நான் எல்லா அறையையும் கூடுதி முடிக்க, அவுங்க சாப்பிடு முடிசாங்க. அவுங்க சாப்பிடாத்தும் பிளீதிதைய் எடுதித்ஹு கழுவி வெசிடு, சமயலறையில் நான் கொண்டாந்த டிபன் பாக்சில இருந்த சாப்பாடதை சாப்பிதிருந்தீன். வாணியம்மா வந்து பாதித்ஹிடு “ராமு, இன்ணீமீல் சாப்பாடு கொண்டாரேதீ, காலைல 8 மணிக்கீ வரையில, இங்க வந்து சாப்பாடு செய்யராயில அத்த சாப்திக்க, மதியமும் ஈங்கீயீ சாப்பிதுக், இரவு வீந்டுமென்றாள் சமைப்பதை டிபன் பாக்சில அம்மாவுக்கும், உனக்கும் எடுதித்ஹுக்க. உங்கம்மாவை கஷ்டப்படுட்த்ஹாதீ” என்றாங்க. நான் உண்மையிலீயீ மனம் நெகிழ்ந்தீன். இருந்தாலும் வாணியம்மா மூலை என்னை கவர்ந்தது. நான் சாப்துது தோட்தததை பாக்க போக, அவுங்க தூங்காரீணுதது போனாங்க. நான் தொட்ட வீளைய முடிக்க சாப்பாடு கொஞ்சம் மீததம்ிருந்தது. வாட்ஸ்மீனா சாப்புதிரீங்களானு கீட்க, அவர் ஆம் என்றதும் அவருக்கு சாப்த கொடுதித்ஹீன். 3.30 வரைக்கும் டீவீ பாதித்ஹுது டி போட்து வாணியம்மா பெடறூமை துறக்க ஆவிங்க முதுகை காததி தூண்கிதிருந்தாங்க. அப்டியீ டீ யை வெசிடு முன்னாடி போயி பாக்க, அவங்க சேலை விலக்கி முளைகள் ஜோக்கேதடுதான் தரிசனம் தந்தது.

அவங்க பாவாடை முதிதி வரை ஈரி இருக்க, அவள் வெள்ளை கால்கள் பலபலாட்த்ஹது. என் தம்பி எழ ஆரம்பிக்க, நான் அடக்கிட்து வாணியம்மா என கூப்பிட அவுங்க அப்டியீ படுதிதிஹிருந்தாங்க. நான் அவங்க தொலை பிடிச்சி உலுக்க எழுந்தாங்க. எழுந்து திராசை சரி பண்ண, நான் திரும்பி நின்றீன். முகம் கழுவிதிது டீ சாப்தாங்க, பின் என்னிடம் “ராமு, சாப்பாடு நல்ளாயிருந்துச்சு. அதனால தான் நல்லா தூக்கம். இனிமீ இந்த நீராதித்ஹுல டீ வீண்தாம். இப்டியீ நல்லா சாபிதிட்து தூங்கரீன். அதுசரி நீயென்ன பெண்கள் மாதிரி இப்படி அருமையா சமைக்கிரீ?”

“அதுவா மீதம். நான் லீவுல வீட்டிலிருந்தப்பா அம்மா சொல்லி தந்தாங்க” எங்க, சிரிச்ித்தீ டீவீ முன்னாடி அமர, நான் 6 மணியானதும் இட்லி செய்து ஹாட் பாக்சில வெசிடு அவுங்க கிட்ட சொல்ல, கண்ணன் சாரும் வந்தார். அவர் கிட்தாயும் சொல்ல அவரும் சரியெண்றார். நான் சொல்லியும் கீட்காம, இட்ழியுல ஒரு 6 இட்லிய டிபன் பாக்சில போட்து வாணியம்மா அனுப்பிவிட்தான்க. நானும் வீத்துக்கு போக எங்கம்மா வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட நடந்தததா சொல்ல அவுங்களும் நல்ல முதலாளியா கிடைச்சிருக்காங்க. அங்கீயீ வீழீயா தக்க வெச்சிக்க என்றாங்க. சொல்லிட்து அம்மா நான் கொண்டாந்த இட்லிய சாப்பிட, நான் காலைல செய்த சாப்பாடதை தயிரூதிதஹி சாப்தீன். இரவு நல்லா தூங்கிட்டு காலை 7 மணிக்கீ எழுந்து குளிச்சு கிளம்பி 8 மாணீங்க?இழ வாணியம்மா வீட்தையடைந்தீன்.

போனதும் சீக்கிரம் செய்ய கண்ணன் ஸார் சாப்பிடுது கிளம்பினார். வாணியம்மாவும் எழுந்து பால் துளக்கி, குளிச்சித்து சாப்பிட வந்தாங்க. அங்கதான்… ஆஹா! அவுங்க சுடிதார் போதுதிறுந்தாங்க. அதுல அவுங்களின் முளைகள் தூக்கிட்டு நின்றது. பாக்கவீ சேம செக்சியா இருந்தது. அன்று முழுவதும் அவுங்களின் முளைகளை சுடிதாரில் பாதித்ஹு ரசீசீன். ஆனாலும் பலமுறை அவுங்களின் குணம் கண் முன் வந்து போனாலும், அவுங்க முளைகள் மனத்தை கவர்ந்தது. இறுததியா காமம்த்ான் வெல்ல, அவுங்கள குனிய வெச்சி பாக்க வாய்ப்பீ கிடைக்கலை. அன்றைய நாளும் அப்டியீ போச்சு, ஆனா அந்னிங்கிருந்து 3 மணி டீ வீண்டாம்தாங்க. அதை சீட்டஹு 5 மணிக்கா வாங்கிக்கிறீன்தாங்க. இப்டியீ மீளும் ரெண்டு நாள் போக, ஒரு வெள்ளிக்கிழமை நான் மதியம் சமைச்சு வைக்க ஆவிங்க குளிக்க போயிருந்தாங்க. அது தெரியாம அவுங்கள சாப்பிட வர சொல்ல நீரீ, அவுங்க பேதில உக்காந்திருந்தீன். அவுங்க பாத்ரூமிலிருந்து கதவ துறந்தாங்க, மார்பிலீருங்து தொடை வரை துண்ட கட்தீது வெளியீ வந்தாங்க. பாதிதஹதும் என் சுன்ணி தூக்கிகிட்தது. நான் அவுங்களை பாக்க, அவுங்க என்னை பாதிதஹதும் ஷாக் ஆயிட்தான்க

நானும் என் நண்பன் சீக்கரும் ஒரீ வகுப்பில் படிதிதஹு வந்தோம். அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி பெயர் ஆBராமி. அவர்கள் ஜயர் குடும்பட்தஹைச் சீர்ந்ததவர்கள். நான் அவன் வீத்துக்கு போகும் பொழுதெல்லாம் அவள் ஈதாவது குறும்பு செய்வாள். நான் காழீஜ் பதிப்பு முடிந்தவுடன் மும்பையில் ஒரு கம்பணியில் வீலைக்குச் சீர்ந்துவிட்தீண். சீக்கரும் அமெரிக்காவில் போய் செட்தில் ஆகிவிட்தாண். ஒரு வருடாதிதிஹுக்குப் பிறகு நான் என் சொந்த ஊரான சென்னைக்குச் சென்றீன். எனது வீடு ஜயர்கள் அதிகம் வாசிக்கும் மைலாப்பா+ர் பகுதியில் உள்ளது. அன்று என் பழைய நண்பர்களைப் பார்க்கும் சந்தோசாதித்ஹில் வீட்தைய் விட்டு வெளியீரிநீன். வீதியில் ஆட்கள் அங்கும் இங்கும் நடந்து திரிந்தார்கள். அவர்களின் நடுவீ மஞ்சள் நிற காவ் சாரி அணிந்து ஒரு 16-17 வயதுள்ள அழகான ஒரு பெண் மெதுவாக என்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தால். என் அருகில் வந்ததும் ‘ரவிண்னா எப்ப வந்தீங்க” என்று கீட்தால். அவள் யாரென்று முதலில் அடையாளம் காண முடியவில்லை. அவள் சீககரின் தங்கை என்று அறிமுகம் செய்தால். ஈண்டி சின்னவாழு இப்படி அடையாளம் தெரியாம வளர்ந்திிட்தாயாதி என்று கீட்தீண். அவள் பதிலுக்கு மெதுவாக சிரிட்த்ஹபடியீ என் கூட கோயில் வீதியால் பீஸிக் கொண்டீ நடந்து வந்தால். அவள் பார்ப்பதற்கு ஜீன்ஸ் படாதிதிஹில் வரும் ஜயர் ஜாஸ்வர்யா மாதிரியீ இருந்தால். ஒரு சின்னதாக ஒரு வைர மூக்குதித்ஹி அவள் கிளி மூக்கில் மீனுங்கிக் கொண்டிருந்தது. அவள் சிரிக்கும் பொழுதெல்லாம் அவளது சிவந்த ரோஜா இதழ்கள் பலபலாட்த்ஹது. அவள் அண்ணன் சீககரிடமிருந்து லேதிதார் வந்ததாக சொன்னாள். நாங்கள் சினிமா பர்ரி எங்கள் கதையைத் திருப்பினோம்.

அவளுக்குப் பிடிட்தஹ நடிகை ஜாஸ்வர்யா என்று சொன்னாள். நீயும் ஜாஸ்வர்யா மாதிரிட்தஹான் இருக்க என்று பதிலுக்குச் சொன்னீன். போய் சொல்லாத்தாங்க அன்ன(???) என்றாள். கொஞ்சம் பொறு உனக்கிட்த ஒண்ணு குறையுட்ு என்றீன். அவள் உடம்பை ஒரு தரம் விரைவாக பார்தித்ஹுவிதிது என்ன என்று கீட்தால். பக்கதிதஹில் இருந்த கதையில் ஒரு மூலம் பா+ வாங்கிக் கொடுதித்ஹுவிதிது இதான் என்றீன். ( இந்தியப் பெண்களுக்கு மல்லிகை பா+ என்றாள் உயிர்). இதை என் தலையில வாசிவீடுங்கண்ணா என்று ஆசையோடு கீட்தால். அவள் தலையில் வைய்தித்ஹுவிட்தீண். அவள் மெதுவாக வெட்கப் பாத்தால். அவள் அடிக்கடி என்னை அன்ன என்று கூப்பிடுவது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. (சில வீலை ஜயர் பெண்கள் தங்கள் புருசனை அன்ன என்று கூப்பிடுவது வழக்கம்). அவள் வீத்துக்கு வந்து அவள் அம்மாவை பார்தித்ஹுவிதிது போகுமாறு கெஞ்சினாள். வா என்று அவள் வீட்து வாசலுக்குப் போனோம். கதவு பா+திடிக் கிடந்தது. அவள் அம்மா கபாளீசுவரர் கோயிலுக்குப் போயிருப்பதாக ஒரு தூண்டில் எழுதி வைய்தித்ஹுவிதிது சென்றிருந்தால். பிறகு வாறீன் என்று விட்டு திரும்பப் போனீன். உள்ளீ வந்து அவள் கையால் போட்த காப்பி குடிதிதஹுவிதிது போகுமாறு என்னை காட்டாயப் படுதித்ஹினால். அவள் பா+சட்திக்கு கிளீ இருந்த சாவியை எடுதித்ஹு கதவைத் திறந்தால்.