சென்னை பொண்ணு கீழே குனிந்து வாய் போட்டு உம்பினால்

காம படம பூல் உம்புதல்

கொஞ்ச நாட்கள் ஆகவே இந்த சேட்டையை நாங்கள் செய்யலாமா வேணாமா என்று நாங்கள் ஒரு சந்தேகம் உடன் தான் இருந்தோம். இப்பொழுது தான் ஒரு முடிவு எடுத்தோம். நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்று உங்களுக்கு இப்போதே புரிந்து இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.

அழகிய காம குயில் ஆன இவள் எப்படி அவளது காதலானது பூலை இவள் அருகில் இருந்து கொண்டு நெருக்கம் ஆக வாய் போட்டு கொண்டு விரும்பி அந்த தடியை பிடித்து இவள் உம்பி கொண்டு காம சுகம் கொள்வதை பாருங்கள்.

ஒரு கையை எடுத்து அவளது காதலானது பூலை பிடித்து கொண்டு சுகமாக அடித்து விட்டு வெறி ஏற்றினால். அதை எடுத்து அவளது வாயில் வைத்து கொண்டு உம்ப வேண்டும் என்று அவளுக்கு மிகவும் ஆசை, அத நால் எப்படி அவள் மொத்தமாக அதை எடுத்து அவளது வாயிலையே வைத்து கொண்டு உம்பி எடுத்து சுகம் கொடுத்தால்.

The post சென்னை பொண்ணு கீழே குனிந்து வாய் போட்டு உம்பினால் appeared first on TAMILSCANDALS.