காலேஜ் முடிந்து வந்ததும் என் பூல் பிடித்து சப்பு

தனது வாயில் ஒரு தடிமன் அஆன பூளை கையில் வைத்து கொண்டு அப்பறம் அப்படியே கமெராவில் படம் கொடுத்து கொடன்னு இருக்கும். கல்கே காம மங்கையை காணுங்கள்.