காம அஸ்திரங்கள் 1 | Tamil Sex Stories

Tamil Sex Stories முற்கால வரலாற்று காமமும், தற்கால காமமும் இணைந்த ஒரு கதையை எழுதவேண்டும் என்று எனக்குள் ஒரு விதையை முளைக்கவைத்தார் என் நண்பர். அப்படி வித்திட்ட ஆசை ஒருநாள் முளை விட்டபோது பிறந்தது காம அஸ்திரங்கள்.உஎடுத்த ஒரு பெரிய புராஜக்டில் ஏற்படும் தடங்கள்களை கண்டறிந்து அதை வெற்றிகரமாக முடிக்க முயற்சி செய்யும் ஒரு இளைஞனுக்கு காமத்தை ஆயுதமாக உபயோகிக்க ஒருத்தி கற்றுத்தருகிறாள். அதையே பிடித்துக் கொண்டு அவன் போடும் ஓலாட்டங்கள், அவன் எடுத்த காரியத்தை முடித்தானா ? இல்லையா? என்பதுவே இத்தொடரின் தற்கால பகுதி.
சாளுக்கியர்களிடம் அடிமைப்பட்ட காஞ்சியை மீட்க சோழ வீரனொருவன் சில ரகசியங்களை கண்டறிய காஞ்சிக்கு வருகிறான். அவனுக்கு காஞ்சியிலிருக்கும் தாசி குலத்தவள் உதவி செய்கிறாள். வீரத்தால் போரில் வெல்ல முடியும். ஆனால் உளவறிய காமத்தை அஸ்திரமாக உபயோகிக்க அந்தப்பெண் அவனுக்கு கற்றுத்தருகிறாள். காமத்தை அஸ்திரமாக வைத்து அவன் காஞ்சியின் ரகசியத்தை கண்டறிந்தானா? காஞ்சியை வென்றானா? என்பதுதான் வரலாற்று பகுதி.
இதிலே ஒரு கதை இருக்கிறது. ஒரு முடிவு இருக்கிறது. அந்த முடிவை எட்ட எத்தனை காம களியாட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன என்பதை கதையின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் காணலாம். இரண்டு காலகட்டங்களின் நிகழ்வுகளுக்கும் ஒரு இணைப்பு இருக்கிறது. கதையை ஆரம்பம் முதல் ஆழ்ந்து படிப்பவர்கள் அதை நன்றாக உணர முடியும். கதை முழுக்க முழுக்க காமத்தையே மையமாக கொண்டு செல்கிறது. அதனூடே கதையின் ஓட்டத்தையும் சிதறாமல் இணைக்க முயன்றிருக்கிறேன். காமம் மட்டுமல்லாமல், காதல், பாசம், கடைமை உணர்ச்சி, வீரம், விவேகம், விசுவாசம் என்று எல்லா விசயங்களையும் கலந்தே கதை புணையப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஓலும் / கூடலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல் முடிந்தவரை வித்தியாசமான காட்சியமைப்புகளை கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.
தற்கால கதையும், (முற்கால) வரலாற்று கதையும் ஒவ்வொரு பாகமாக மாறி மாறி வரும்.
ரசி கேம்ரென்.
முன்னரே எழுதி முடிக்கப்பட்ட கதை. முழுக்கதையையும் புத்தக வடிவில் இங்கே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.