காதலில் காதுக்கு வுள்ளே செக்ஸ் பண்ணுவது ககிஜம் தான்

செக்ஸ் செய்ய வேண்டும் என்று காதலி மேல வெறி வந்து விட்டால் அப்பறம் அவளை கூட்டி கொண்டு வீட்டில் போட்டு இருந்தால் என்ன கட்டிலில் வைத்து போட்டால் என்ன.